Matičná doska

Zásady manipulácie s matičnými doskami (MB).

·           Manipulácia s MB patrí do rúk osobám znalým , poučeným a odborne spôsobilým podľa vyhlášky 74/96ZZ! Ak ste si nie úplne istý funkciou a významom MB pre prácu PC, prenechajte túto prácu odborníkom.

·           MB obsahuje elektronické súčiastky, ktoré sú extrémne citlivé na poškodenie statickou elektrinou. Aby ste zabránili ich poškodeniu dodržujte zásady :

o         Vždy vypnite PC ak budete s MB pracovať v jeho vnútri.

o         Pripojte si ruku, ktorou manipulujete s MB uzemňovacou svorkou, alebo vybite elektrostatický náboj dotykom s kovovým predmetom – napr. dotykom o kovový kryt zdroja napätia.

o         Odpojte konektor prívodu napätia matičnej dosky zo zdroja napätia

o         MB ukladajte vždy na antistatickú podložku. Ak ju nemáte k dispozícii, núdzovo použite antistatický originálny sáčok, do ktorého je MB zabalená

o         MB držte za okraje, dávajte pozor pri manipulácii, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri osádzaní, resp. vyberaní. Dávajte pozor, aby nedošlo ku kontaktu s ľubovoľným kovovým predmetom v jeho blízkosti.

·           Nikdy nemanipulujte s MB a so súčiastkami k nemu pripojenými pri zapnutom prívode napätia – vždy odpojte napájací kábel od zdroja napätia.

·           Zabezpečte MB pred stykom s vlhkým prostredím. Predídete tak možným problémom s koróziou, skratmi a zničením.

·           MB je výrobok, ktorý je možný nastaviť viacerými spôsobmi, aby sa obsiahlo čo najširšie spektrum výrobkov, s ktorými je MB schopná spolupracovať. Používajte automatickú detekciu BIOS-u – je to podľa výrobcu najspoľahlivejšie nastavenie Pri nastavovaní je absolútne nevyhnutné :

·           dodržať špecifikáciu výrobcov procesorov(CPU) o nastavení napätia

·           dodržať frekvencie, pri ktorej sú schopné osadené súčiastky pracovať

·           Pri osádzaní CPU do MB dávajte pozor, aby ste nepoškodili CPU, alebo MB neopatrným zaobchádzaním. Ako vždy pri každej manipulácii na MB, vytiahnite napájaciu šnúru zo zdroja napätia a odpojte konektor prívodu napätia matičnej dosky zo zdroja napätia.

·           CPU musí pracovať pri výrobcom presne definovaných parametroch. Zistite si tieto hodnoty a veľmi pozorne skontrolujte ich správnosť nastavenie na vašej MB. V opačnom prípade hrozí zničenie MB a CPU.

·           Overclocking ( zvýšenie doporučených parametrov výrobku za účelom zvýšenia výkonu) sa NEDOPORUČUJE. Pri takejto zmene hrozí zničenie CPU a MB. V každom prípade sa znižuje životnosť CPU.

·           CPU je tepelne a výkonovo veľmi náročná súčiastka. Je NEVYHNUTNÉ zabezpečiť dokonalé chladenie. Ak chladenie nebude dostatočné, hrozí zničenie CPU aj MB! Osadený chladič musí tesne priliehať na vyčnievajúcu plochu CPU. Na zabezpečenie dokonalého kontaktu použite tepelne vodivú pastu, ktorú v tenkej vrstve natriete na oblasti styku.

·           Pre dokonalú tepelnú klímu v okolí MB sa doporučuje zviazať všetky káble vo vnútri PC, aby vzduch mohol voľne prúdiť z prednej časti PC okolo celej MB. Ventilácia systému sa zvýši po osadení ventilátora do prednej časti PC, ktorý vháňa vzduch dovnútra a tým spôsobuje pretlak v skrinke PC.

·           Ak inštalujete operačný systém, vypnite v nastavení MB „Virus Warning“ – identifikácia vírusu podobných aktivít

·           Pri výmene kariet v MB vytiahnite napájaciu šnúru zo zdroja napätia a odpojte konektor prívodu napätia matičnej dosky zo zdroja napätia.

·           Ak máte AGP-PRO slot ( je to AGP slot rozšírený o 20 pinov a zaslepený záslepkou) a ak používate len AGP kartu, nevyberajte záslepku. V opačnom prípade riskujete zničenie slotu, VGA karty a MB. Záslepku vyberte len pri použití AGP-PRO karty

·           Niektoré konektory na MB sú určené na napájanie komponentov. Neprepájajte ich mostíkmi – poškodíte MB.

·           Pri použití neoriginálneho IDE kábla jeho dĺžka musí byť maximálne 46cm a 15cm medzi prvým a druhým IDE zariadením.